Miminin məntiq oyunları - Set 3

♦ Şəkilli kodlama
♦ Sudoku seriası
♦ Uyğunlaşdırma seriyası
♦ Xətti kodlama