HAQQIMIZDA

2019-cu ildə “İNCİ” şirkətlər qrupu daxilində fəaliyyətə 
başlayan “İZƏ” nəşriyyatı, məhsul çeşidi, dizayn fərqli-
likləri, keyfiyyət anlayışı və satış sonrası xidmətləri ilə
Azərbaycanın öndə gələn nəşriyyatlarından biri olmaqla
sektora dəyər qatmağa davam edir.
Biz inanırıq ki, bizim nəşrlərimiz sayəsində şagird-
lərdə şüurlu mənimsəmə, mühakimə aparmaq ba-
carığını inkişaf etdirmə, fəallığı artırma, sərbəst
fikir yürütmək kimi qabiliyyətlər üzə çıxacaq həm-
çinin məsuliyətli olmaq, liderlik və fəaliyyətin təş-
kilini formalaşdıracaqdır. 

Biz nə edirik?

Şagirdlərin arzuladıqları kitablar nəşr edirik. Hədəfimiz ölkəmizə, millətimizə, gələcəyimizə və ən əsası Dünyamıza faydalı olmaqdır.

Missiyamız

Öz sahəsində ixtisaslaşmış kollektivlə təhsildəki ən son yenilikləri təqib edərək şagirdlərin təhsil həyatının hər mərhələsi və hər sahəsinə xitab edən, məzmun baxımından düzgün, keyfiyyətli, tələbata uyğun müasir nəşrlərlə gələcəyimizin qurucuları olan şagirdlərimizin bilik və əqli vərdişlərinin yüksək səviyyəyə çatmasında fəal rol oynamaqdır.

Vizyonumuz

Dünyada və Azərbaycanda elmi və ədəbiyyat nəşrlərində lider olmaqdır.