Miminin məntiq oyunları - Set 2

♦ Labirint seriası
♦ Nöqtəli birləşdirmələr seriası
♦ Pazl seriyası
♦ Sayma seriası