31 dekabr- dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü

Hər il dekabrın 31-i Dünya Azərbaycanlılarının Milli Həmrəylik Günü kimi qeyd edilir. Dünyanın müxtəlif ölkələrində – İranda (Cə­nu­bi Azərbaycan), Türkiyədə, Almaniyada, Fransada, Böyük Brita­niya­da, ABŞ-da, Yaxın Şərq ölkələrində on milyonlarla azərbay­canlı yaşa­yır. Azərbaycanlıların ən böyük diasporu Rusiyadadır və 1,5-2 milyon nəfəri əhatə edir.
Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra dias­po­run ictimai statusu dəyişmiş, o, Azərbaycan xalqının rifahı na­mi­nə özünün geniş əhatəli fəaliyyətini gücləndirmişdir.
1993-cü ildə Azər­­­bay­can Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə 31 Dekabr Dün­ya Azər­­­­­baycanlılarının Milli Həmrəylik Günü elan
edil­­­­­­­mişdir.