9 noyabr- Bayraq günü

Azərbaycanda üçrəngli dövlət bayrağı 1918-ci il noyabr ayının 9-da Azər-bay­­can Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin qərarı ilə qəbul edilmişdir. 1920-ci il ap­relin 28-də Xalq Cümhuriyyəti süqut etdikdən və Sovet hakimiy­yəti qurul­duqdan sonra Azərbaycanda bu bayraqdan imtina edilmişdir.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 1991-ci il fevral ayının 5-də Azərbaycan Respublikası Ali Soveti üçrəngli bayrağın dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi haqqında qərar vermişdir.
Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı bərabər enli üç üfüqi zolaqdan ibarətdir. Yuxarı zolaq mavi, orta zolaq qırmızı, aşağı zolaq yaşıl rəngdədir. Mavi rəng – Azərbaycan xalqının türk mənşəli olmasını, qırmızı rəng – müasir cəmiy­yət qurmaq, demokratiyanı inkişaf etdirmək istəyini, yaşıl rəng – islam sivili­za­si­yasına mənsubluğunu ifadə edir. Qırmızı zolağın ortasında bayrağın hər iki üzün­də ağ rəngli aypara ilə səkkizguşəli ulduz təsvir edilmişdir. Bayrağın eninin uzun­lu­ğuna nisbəti 1: 2-dir.